Tro och Liv

tro och liv

Samtal om kristen tro

 Välkommen till ett samtal om tro och liv.

 Tisdagar udda veckor kl 19:00

Vi börjar 22 september

 Olika teman varje gång

 Inledare och samtalsledare Lars Söderlund

 Vi träffas i Borgenkyrkans nedre våning. Ingen anmälan.
Kom de gånger som passar dig, eller till de teman som intresserar dig.