Tro och Liv

tro och liv

Samtal om kristen tro

 Är du intresserad av livsfrågor?

Tankar om tro och Gud?

Vi vill vara en plats för samtal om livet i dess helhet.
Till hösten 2018 hoppas vi kunna inbjuda till nya mötesplatser för dessa samtal.
Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.