Program

Alla samlingar är i Borgenkyrkan om inte annat anges.
Samtliga samlingar i Borgenkyrkan är offentliga, även församlingsmöten. 

Med anledning av rådande pandemi kan vi under rådande läge inte fria fysiska gudstjänster. Vi hänvisar till websändningar
Vi får tillsammans hålla ut i hopp om att en ny tid kommer.

I samband med församlingsmöten och årsmöten då beslut skall fattas har dock endast medlemmar rösträtt.

Kulturarrangemang och föreläsningar arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Om du vill veta mer om de olika arrangemangen så kan du klicka på dem.

.