Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

 

BORGENKYRKANS OKTOBERBÖN

Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor
och män som gått före oss i tron och  med
sina liv vittnat om dig.

Hjälp oss att leva förenade med Kristus,
vända mot världen och öppna för varandra.

Amen