Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

BORGENKYRKANS BÖN
April 2019

Du som utsatt för det allra värsta,
du som inte förstår hur du någonsin
skall leva med det du varit med om:
Du är omfattad av Guds kärlek,
du är inte ensam, du är inte dömd.

Du som gjort det allra värsta,
du som är skyldig till sådant
som du inte ens vågar sätta ord på:
Du är fortfarande omfattad av Guds kärlek,
du är inte ensam, du är inte dömd.

Du som lever i mörkret och du som flyr mörkret,
du som vet att du till slut måste vända dig om
och se in i ditt eget mörker.
Någon trycker din hand och viskar till dig: Jag är här.
Jag skall aldrig överge dig.
Du är omfattad av Guds kärlek.
Du är inte ensam, du är inte dömd.

Han som de dödade är uppstånden,
döden kunde inte hålla honom,
han är med oss alla dagar
in till tidens ände.

Detta, min vän, är inte slutet.
Det är början.

Jonas Gardell