Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

BORGENKYRKANS BÖN
Februari 2019

Gud, du som har skapat vår
fantastiska värld: Rädda den!
Låt fred, rättvisa och kärlek
komma.

Tillsammans med dig vill vi göra
vår vackra blå planet till en
lycklig plats för alla.

Parafras efter Margareta Melin