Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

 

BORGENKYRKANS BÖN
December 2018

Till julen så vill vi vara stjärnor
och lysa upp för var och en.
För krig och hat hör inte till julen
och inte heller till advent.
Så låt kärleken få gro tillsammans
med din tro,
med stjärnans klara kraft
få lysa upp i natt.
Stjärna klar, du lyser så underbar

Kerstin Limér