Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

 

BORGENKYRKANS FEBRUARIBÖN

Hoppets Gud,

om förtvivlan sköljer över oss
och vi förlorar fotfästet,
ge oss då lugn och kraft.
När vi är nära att ge upp,
hjälp oss att lita på dig.

I Jesu namn.

Amen