Bön

Om du vill skicka en personlig bön till oss så kan du använda det här formuläret:

Jesus förklarar i Bibeln hur bra det är att dela böneämnen med andra människor.
Har du något du vill att vi ska be för? Din bön kommer endast vår pastor eller diakon att läsa.
Du kan vara anonym.
Skriv din bön här:


Bönen är en viktig del i det kristna livet.

I Borgenkyrkan tas varje månad fram månadens bön som var och en kan använda som fokus i sin personliga bön. Vi lyfter också fram den i gudstjänster och andra samlingar.

BORGENKYRKANS BÖN
Sommaren 2019

Gud, tack för sommaren.
Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv,
som en katedral som påminner om dig,
som skapar liv.
Tack för sommaren.
Låt den medföra rekreation i våra liv,
nyskapelse, återställelse och förnyelse.
Låt våra liv bli till en katedral som påminner om dig,
du vårt ursprung och vårt mål.
Låt din andes vind spela
på alla våra slumrande möjligheters strängar
och förnya oss i alla våra relationer.
Låt oss vandra sommarens dagar
med Jesus som medvandrare och vägvisare
och hjälp oss att tillsammans med honom
upptäcka rastplatserna vid vägkanten

Bön formulerad av KG Hammar