Basgrupper

I församlingen finns ett antal mindre grupper som träffas med jämna mellanrum.I grupperna samtalar man och ber tillsammans. Grupperna har olika intressen och är i olika åldrar.

Basgrupperna är ett bra tillfälle att få dela sina tankar med andra och få lära känna delar av församlingen. Är du intresserad av att vara med i en grupp? Kontakta någon i Borgenkyrkan.