Föreningsmöte BKU 22/10

 

Kallelse till föreningsmöte Borgenkyrkan ung

Varmt välkomna på föreningsmöte den 22/10!

 

Tid: Efter gudtjänsten

Plats: I Borgenkyrkan, serveringen nere

 

 

Förslag på dagordning Borgenkyrkan ungs föreningsmöte den 22/10-17

 

  1. val av ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för föreningsmötet

 

  1. fråga om mötets är sammankallat på rätt sätt

 

  1. val av nya ledare och funktionärer för föreningen

 

  1. val av ombud till Riksstämma 17-19 november

 

  1. genomgång av handlingar till riksstämman

 

  1. mötets avslutning

 

 

Förslag på ombud till riksstämman (3st) presenteras på föreningsmötet. Handlingarna till riksstämman finns på Equmenias hemsida.