Scoutavslutning

Scouterna lärde sig att elda och använda yxa.
Scout i Borgenkyrkan
Scoutstart


Igår startade vi upp scouterna för terminen.

Scouter i maj